Buy now. Pay later. Klarna.

.

 

Hjälp oss att återvinna

We strive for all our packaging to be 100% recyclable and FSC certified, which ensures that our papers come from well-managed forests.

We are also connected to fti. This means that we pay fees for all the packaging we bring into the country and thus fulfill our producer responsibility. Together, we who are fti-connected pay for all the recycling stations that are around Sweden. Did you know that there are 5,000 recycling centers in Sweden and 2 million collections near properties? Help us recycle the packaging you received our products in.

Read more on FTI's page.

Download our certificate here.We are also eliminating plastic from our logistics operations and aim for all our packaging to be 100% natural and biodegradable.

Vårt fotavtryck

Vårt fotavtryck

Vi vet att tillverkning av produkter alltid kommer att ha en inverkan på miljön, men vi brinner för innovation och är engagerade i att göra förbättringar på alla nivåer i verksamheten, så vår tillväxt sker inte på bekostnad av vår miljö. Vårt mål är att växa vår verksamhet i linje med FN:s mål för hållbar utveckling, som utformats för att tillhandahålla en plan för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla.

Transporter/frakter

Vi strävar efter att alla våra importer utanför EU ska ske med båt till Göteborg som sedan en kort bilfärd till vårt lager i Borås. Att frakta produkterna med båt tar upp till tre månader men ger väsentligt lägre miljöpåverkan än med t ex flyg.*

Vi strävar efter att importer inom EU sker med tåg.

Våra frakter till dig som kund sker främst med PostNord, BudBee och DHL från vårt lager i Borås.

*Det är ca 25 gånger effektivare ur utsläppssynpunkt att frakta gods med containerfartyg än med flyg. Som exempel ger 200 kg gods (2m³) med lastfartyg från Hong Kong till Sverige ca 115 kgCO2(koldioxidekvivalenter) jämfört med samma vikt och volym flygfrakt som ger ca 2800 kgCO2. Källa:Sveriges myndighet för utrikeshandel-Kommerskollegium