Care Guide

- You do not need to dry clean your Lenoite silk products. All our silk products are excellent for washing by following our recommendations. Make sure you use cold water, no more than 40 degrees. 30 degrees is preferable. The colder, the better. Warmer temperatures break down the threads over time and cause the silk's natural fibers to lose function.

- Lenoites silk products should be washed in the hand wash or delicate washing machine program. 

- To prevent other objects in your washing machine from getting caught or scratched, such as bra hooks, buttons, kite chains, etc., we recommend that you place your Lenoites products in a washing bag. In this way, they stay separated.

- Use a mild detergent without bleach or enzymes and which is specially made for sensitive fabrics. Lenoites recommends Y3, an enzyme-free detergent found in regular grocery stores.

- Once your products have been washed, hang up your Lenoites silk products and allow to air dry until completely dry.

- Iron your products easily with the "silk" setting on the iron. You can also use the "steam" option on the iron to steam out any wrinkles or creases.

- If your Lenoites silk product gets a stain, soak the fabric in cold water and wipe the stain with a mild detergent. Avoid leaving stains for too long, otherwise there is a risk that they will settle and become more difficult to remove.

- If you tend to get tan without sun spots or like to use skin care that discolors the fabric, we recommend that you use Lenoites textiles in a darker shade.

Vi lovar att...

Var försiktiga

Vi har satt hållbar utveckling i centrum för vår affärsstrateg och vi strävar efter att optimera all produktion och verksamhet för att minska den inverkan vi har på människor och planeten.

Vi lovar att...

Alltid vara passionerade

Vår ideologi är att om en produkt har tillverkats med kärlek och passion, om den har integritet och om den inte har skadat vare sig människor eller planeten, så är produkten vackrare, mer värdefull och i slutändan en produkt som kan ärvas. Vi tillverkar produkter som vi verkligen tror på. Inte alla produkter kan behållas eftersom de är skönhetsprodukter och därmed konsumeras. Vi strävar dock alltid efter att göra dessa produkter så hållbara som möjligt.

Vi lovar att...

Byta ut plast

Vi arbetar för att hitta alternativ till plast och ersätta dem med miljövänliga alternativ. Vår förhoppning är att Lenoites i framtiden kan eliminera användningen av plast i hela verksamheten. I vissa fall är en plastfri lösning ännu inte tillgänglig, då lovar vi att fatta välgrundade beslut som tar hänsyn till effekten av plasten vi använder.

Vi lovar att...

Jobba med naturfiber

Vi kommer att fortsätta kämpa för användningen av naturfibrer i våra produkter så att de så småningom kan återvända till jorden. Vi är stolta över att många av våra produkter består av över 100% naturliga fibrer. Vi arbetar aktivt med de återstående produkterna för att vända och vrida hur de kan bli ännu mer miljövänliga.